سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افسار دل

                                                              افسار دلم
                                                دست خدا بود چنین شد


                                        ای وای اگر دست خودم بود چه میشد

                                                       مقصود دلم مهر و
                                                       وفا بود چنین گشت


                                                           قصد من اگر جور و
                                                            جفا بود چه میشد ...!